mkenfrdeitptestr

02/2460-161, 070 234 648, 070 293 365

Трета македонска бригада бр.76А 1000 Скопје

Menu

National SecurityВашата безбедност наша грижа

NATIONAL SECURITY

Друштвото за обезбедување ,,НАТИОНАЛ,, е компанија која нуди решенија за обезбедување , вкључувајќи: униформирани лица, лично обезбедување (body guard), мониторинг услуги, (мобилни патроли), транспорт на вредносни предмети и пари, инсталира технички уреди и апарати кои се користат во обезбедувањето. NATIONAL SECURITY се труди да ви биде постојано на располагање со професионално обезбедување на лица и објекти,на вашите членови на семејството,на вработените и компаниите,како и да одговори на барањата за безбедност и сигурност. Клиентите на NATIONAL SECURITY се мали, средни и големи компании, јавни институции, индустриски и производствени капацитети, домаќинства, индивидуи, значајни личности, делегации, воспитно-образовни институции, спортски настани, концерти и други културни манифестации...


Манифестации

К-9

Концерти

NATIONAL SECURITY

Заеднички до поголема безбедност на вашиот имот

Друштвото за обезбедување, трговија и услуги "Натионал" е формирано на 15.12.2005 год. во Скопје. Дозвола за работа од Министерството за Внатрешни работи, имаме добиено на 03.11.2005 год. Со својата врвна и успешна работа во текот на изминатиот период успеавме да создаме посебен имиџ како модерна и успешна компанија. Вклучени сме во посетување семинари и обуки и сме во постојан контакт со домашни и странски агенции и институции. Нашите оперативни работници се со лиценци издадени од комората за обезбедување на лица и имот со што се потврдува нивната стручност во областа на обезбедувањето и обуката која ја поседуваат за противпожарно обезбедување кое е мошне важно во текот на летниот период. Основна дејност на нашата агенција е обезбедување (техничко ,физичко и патролно). Нашиот (дежурно оперативен центар) работи во 24 часовен режим во кој се следат состојбите на алармните уреди во објектите и патролни обиколки на објектите. Истите се приклучени на центарот со мобилни патролни единици чија дејност е брза интервенција за спречување на неовластени дејствија во обезбедуваните објекти. Патролите работат 24 часа дневно опремени со моторни возила и униформирано вработени видно обележени со препознатлив знак.

NATIONAL CLEANING

Вашата чиста иднина наша грижа и обврска.

УСЛУГИ

18-01-2016

Чистење прозори и вадење налепници на високи згради и трговски центри...

УСЛУГИ

18-01-2016

Чистење на вашите домови и деловни простории по поволни цени. Вршиме генерално чистење и редовно одржување на објекти и простории со квалитетни и еколошки средства за чистење.

УСЛУГИ

18-01-2016

Генерално чистење на станови и згради пред вселување. Услугата ја сочинуваат следниве операции : - одлепување на лепенки од ПВЦ елементи. - Темелно собирање на ѓубре и прашина. - чистење...